Esox Spinningclub werd opgericht met als doel de sportieve geest van de hengelaars te bevorderen en alzo ook de roofvis te beschermen. Viswater en oever worden rein gehouden en de gevangen vis wordt behoedzaam teruggezet. Als voorbeeld moet dit andere sportvissers aanzetten om ook diezelfde sportieve normen te hanteren.

U kunt een Esox lidmaatschap aanvragen per e-mail. Om als lid van Esox Spinningclub aanvaard te kunnen worden zijn er de volgende voorwaarden:

 • "Catch & Release" is een basisvereiste met respect voor de natuur
 • uw aanwezigheid op onze jaarvergadering is een ideale gelegenheid om nader kennis te maken met de aanwezige leden;
 • Het lidgeld, inclusief de VRF bijdrage (elk lid van Esox wordt automatisch lid van de Vlaamse Roofvis Federatie), bedraagt vanaf 2024  40,00 euro en wordt jaarlijks betaald ten laatste eind december op de Esox bankrekening
 • Uw persoonlijke gegevens moeten ons bekend zijn ter aanvulling van ons ledenoverzicht in de jaarlijkse uitgegeven informatiebrochure "EsoxFlash"
  • Naam & Voornaam
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Straat / Huisnummer / Postcode / Woonplaats
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer
  • Foto
 • U beschrijft uw motivatie om lid te worden van Esox Spinningclub. Dit moet absoluut geen dichtbundel zijn, integendeel. Waarvan ken je Esox, je viservaring tot op heden, je verwachtingen en dergelijke.