Oprichting

 

Uit 'De Belgische Visser'

23ste jaargang nummer 251 juli - oogst 1971

Onlangs nu vernamen wij dat er te Deinze bij Gent een nieuwe werphengelklub werd gesticht, die tot hoofddoel heeft de roofvis, in het bijzonder de snoek, te beschermen door aan de personen die zich vrijwillig aansluiten de verplichting op te leggen alle snoeken, die in staatswater worden gevangen en die geen 60cm meten, terug te zetten. De initiatiefnemer en tevens voorzitter van deze nieuwe club die zich "Spinningclub ESOX" noemt is nu toevallig niemand minder dan Dhr. Roels uit Gent.

Tijdens het onderhoud dat wij met hem hadden, zette hij zijn bedoelingen uiteen, die hierop neerkomen dat hij door de stichting van deze club, plaatselijk doch misschien later op een bredere schaal, de snoekvissers wil doen inzien dat zijzelf het initiatief moeten nemen om de snoekstand in onze waters te beschermen. De bedoelingen zijn zeer duidelijk weerspiegeld in het reglement.

De lezers hiervan zullen duidelijk inzien dat heel de zaak berust op vertrouwen dat men in de leden stelt, zowel wat het terugzetten als wat het opgeven van de gevangen vis betreft. Men vraagt geen getuigen enz.... men gelooft elkeen op zijn woord.